Informatievoorziening over jeugdzorg en kosten van jeugdzorg

De gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zijn in de periode van 2015 tot 2020 gebrekkig geïnformeerd over de stijgende kosten van jeugdzorg. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten van de Rekenkamercommissie die op 8 juli 2021 werden...

Lees meer

Toegang tot de voorzieningen in de Wmo

Eén van de conclusies uit ons rapport ‘Zorgen voor transformatie’ was de ‘nog gebrekkige aansluiting van de gebiedsnetwerken op de toegang tot de zorg. Aanleiding om een onderzoek te starten naar de ‘Toegang tot de voorzieningen in de Wmo’. De Rekenkamercommissie...

Lees meer

Transformatie Jeugdzorg en Wmo

‘Zorgen voor transformatie’Het rapport 'Zorgen voor transformatie', onderzoek naar de voorwaarden voor een effectieve organisatie en uitvoering van hulp en ondersteuning in het kader van de Jeugdwet en de Wmo is op 16 februari 2016 aangeboden aan de gemeenteraden....

Lees meer

Beleidsinhoudelijke en organisatorische risico’s

De Rekenkamercommissie heeft per brief van 23 april 2014 aangegeven met haar rapportages optimaal te willen aansluiten bij de besluitvormingsmomenten van de Raden. Voor zover wij als Rekenkamercommissie kunnen waarnemen is er veel variatie tussen de gemeenten in de...

Lees meer