Minimabeleid

Veel minima in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zijn niet op de hoogte van gemeentelijke regelingen die hen ondersteuning kunnen bieden. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie voor de vier gemeenteraden.   Gebruikers...

Lees meer

Informatievoorziening over jeugdzorg en kosten van jeugdzorg

De gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zijn in de periode van 2015 tot 2020 gebrekkig geïnformeerd over de stijgende kosten van jeugdzorg. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten van de Rekenkamercommissie die op 8 juli 2021 werden...

Lees meer

Toegang tot de voorzieningen in de Wmo

De vier gemeenten hebben de toegang tot de Wmo-voorzieningen goed geregeld. Ook de gevolgde en geïnterviewde cliënten oordelen er positief over. De toegang voldoet over het algemeen aan de juridische, algemene en eigen gemeentelijke regels en normen. Aanleiding voor...

Lees meer

Transformatie Jeugdzorg en Wmo

‘Zorgen voor transformatie’Het rapport 'Zorgen voor transformatie', onderzoek naar de voorwaarden voor een effectieve organisatie en uitvoering van hulp en ondersteuning in het kader van de Jeugdwet en de Wmo is op 16 februari 2016 aangeboden aan de gemeenteraden....

Lees meer

Beleidsinhoudelijke en organisatorische risico’s

De Rekenkamercommissie heeft per brief van 23 april 2014 aangegeven met haar rapportages optimaal te willen aansluiten bij de besluitvormingsmomenten van de Raden. Voor zover wij als Rekenkamercommissie kunnen waarnemen is er veel variatie tussen de gemeenten in de...

Lees meer