Informatievoorziening over jeugdzorg en kosten van jeugdzorg

De gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zijn in de periode van 2015 tot 2020 gebrekkig geïnformeerd over de stijgende kosten van jeugdzorg. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten van de Rekenkamer die op 8 juli 2021 werden gepubliceerd. 

Haperende informatievoorziening

De informatievoorziening aan de raadsleden en burgercommissieleden haperde. Zo werd in alle vier gemeenten:

 • geen verklaring gegeven voor de stijging in het gebruik van specifieke jeugdzorg-producten (zoals Jeugd-GGZ);
 • geen nadere onderverdeling gemaakt van de kosten van jeugdzorg naar soort verwijzer en nauwelijks naar jeugdzorg-product;
 • onvoldoende toelichting gegeven over de relatie tussen doelstellingen, activiteiten, resultaten en beoogde maatschappelijke effecten van jeugdzorg.

Verzachtende omstandigheden

In 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdzorg. Zij wisten toen nog niet exact hoeveel geld nodig en beschikbaar was. Ook was er onduidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden in de H10-samenwerking, de juiste aanbestedingsvormen, en talloze andere kwesties.

Duiding en inzicht

De Rekenkamer adviseert de gemeenteraden om de informatievoorziening over jeugdzorg zodanig te verbeteren, dat deze:

 • duiding geeft (bijvoorbeeld over stijging in het gebruik van specifieke jeugdzorg-producten);
 • inzicht biedt in de relatie tussen doelstellingen, activiteiten, kosten, resultaten en beoogde (maatschappelijke) effecten van jeugdzorg.

Oorzaken voor kostenstijging

In het onderzoek zijn ook de oorzaken in kaart gebracht van de kostenstijging van jeugdzorg. Deze namen in de H10-gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg toe met 72% tot 91%.

Opvallend is de gemeentelijke verwijzingen naar jeugdzorg. Deze stegen met:

 • circa 200% in Wassenaar;
 • circa 70% in Voorschoten;
 • circa 84% in Leidschendam-Voorburg.

Inzicht en grip

De Rekenkamer adviseert de gemeenteraden inzicht en grip te krijgen op:

 • de stijging in verwijzing naar jeugdzorgtrajecten door gemeentelijke verwijzing;
 • de jeugdzorg-producten met de grootste stijging en omvang van kosten.

Vervolg in gemeenteraden

 • Wassenaar: onderzoeksresultaten als ‘Aanvullende informatie’ op agenda van commissievergadering Sociaal Domein, maar niet besproken (29 september 2021).
 • Voorschoten: onderzoeksresultaten gepresenteerd in beeldvormende commissievergadering Mens & Samenleving (28 oktober 2021); alle aanbevelingen overgenomen in raadsvergadering (18 november 2021); klik hier voor het raadsvoorstel en raadsbesluit.
 • Oegstgeest: onderzoeksresultaten gepresenteerd in beeldvormende commissievergadering Regiozaken (16 september 2021); toezegging van wethouder in oordeelsvormende commissievergadering Regiozaken dat documenten behorende bij technische briefings vanaf 14 oktober 2021 op raadswebsite worden geplaatst (14 oktober 2021); klik hier voor toezegging.
 • Leidschendam-Voorburg: onderzoeksresultaten gepresenteerd in besloten technische sessie voor raadswerkgroep jeugdzorg (6 september 2021); onderzoeksresultaten ter kennisgeving aangenomen in raadsvergadering (10 november 2021); klik hier voor het raadsvoorstel en raadsbesluit.
Betreft:
 • Wassenaar
 • Voorschoten
 • Oegstgeest
 • Leidschendam-Voorburg