Informatievoorziening over jeugdzorg en kosten van jeugdzorg

De gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zijn in de periode van 2015 tot 2020 gebrekkig geïnformeerd over de stijgende kosten van jeugdzorg. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten van de Rekenkamercommissie die op 8 juli 2021 werden gepubliceerd. 

haperende informatievoorziening

De informatievoorziening aan de raadsleden en burgercommissieleden haperde. Zo werd in alle vier gemeenten:

 • geen verklaring gegeven voor de stijging in het gebruik van specifieke jeugdzorg-producten (zoals Jeugd-GGZ);
 • geen nadere onderverdeling gemaakt van de kosten van jeugdzorg naar soort verwijzer en nauwelijks naar jeugdzorg-product;
 • onvoldoende toelichting gegeven over de relatie tussen doelstellingen, activiteiten, resultaten en beoogde maatschappelijke effecten van jeugdzorg.

verzachtende omstandigheden

In 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdzorg. Zij wisten toen nog niet exact hoeveel geld nodig en beschikbaar was. Ook was er onduidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden in de H10-samenwerking, de juiste aanbestedingsvormen, en talloze andere kwesties.

duiding en inzicht

De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraden om de informatievoorziening over jeugdzorg zodanig te verbeteren, dat deze:

 • duiding geeft (bijvoorbeeld over stijging in het gebruik van specifieke jeugdzorg-producten);
 • inzicht biedt in de relatie tussen doelstellingen, activiteiten, kosten, resultaten en beoogde (maatschappelijke) effecten van jeugdzorg.

oorzaken voor kostenstijging

In het onderzoek zijn ook de oorzaken in kaart gebracht van de kostenstijging van jeugdzorg. Deze namen in de H10-gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg toe met 72% tot 91%.

Opvallend is de gemeentelijke verwijzingen naar jeugdzorg. Deze stegen met:

 • circa 200% in Wassenaar;
 • circa 70% in Voorschoten;
 • circa 84% in Leidschendam-Voorburg.

inzicht en grip

De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraden inzicht en grip te krijgen op:

 • de stijging in verwijzing naar jeugdzorgtrajecten door gemeentelijke verwijzing;
 • de jeugdzorg-producten met de grootste stijging en omvang van kosten.

reacties van colleges van B&W

Het college van B&W van Oegstgeest vindt het ook belangrijk dat de informatievoorziening verbetert. Zij wil daarover met de gemeenteraad in overleg gaan.

Het college van Leidschendam-Voorburg waardeert het onderzoek en neemt de aanbevelingen over.

gezamenlijk rekenkameronderzoek

De kostenstijging van jeugdzorg is onderzocht met de andere rekenkamer(commissie)s in de jeugdzorgregio H10.

 

Betreft:
 • Wassenaar
 • Voorschoten
 • Oegstgeest
 • Leidschendam-Voorburg