Evaluatie samenwerking Servicepunt71 en gemeente Oegstgeest

Aanleiding: De gemeente Oegstgeest heeft de afgelopen tijd nagedacht over haar bestuurlijke toekomst. Uitkomst van deze discussie is dat Oegstgeest zich wil richten op versterking van de samenwerking binnen de Leidse regio. Eén van de onderwerpen die tijdens deze...

Lees meer

Symposium ter gelegenheid van 10 jaar Rekenkamer

Het symposium werd op 3 juni 2016 gehouden in het Gemeentehuis Leidschendam-Voorburg, Raadhuislaan 1, Leidschendam. Kort verslag van het symposium: Zoeken naar de rol van de gemeenteraadDe afgelopen jaren kregen gemeentebesturen er veel nieuwe taken bij. Maar ondanks...

Lees meer

Digitale dienstverlening

Aanleiding onderzoek Kort geleden zijn diverse onderzoeken verschenen met betrekking tot de volwassenheid van de digitale dienstverlening in gemeenten. Hoewel daarin diverse aspecten worden gemeten, wordt nergens ingegaan op de rol van de gemeenteraad wat betreft de...

Lees meer

Transformatie Jeugdzorg en Wmo

‘Zorgen voor transformatie’Het rapport 'Zorgen voor transformatie', onderzoek naar de voorwaarden voor een effectieve organisatie en uitvoering van hulp en ondersteuning in het kader van de Jeugdwet en de Wmo is op 16 februari 2016 aangeboden aan de gemeenteraden....

Lees meer