Toegang tot de voorzieningen in de Wmo

De vier gemeenten hebben de toegang tot de Wmo-voorzieningen goed geregeld. Ook de gevolgde en geïnterviewde cliënten oordelen er positief over. De toegang voldoet over het algemeen aan de juridische, algemene en eigen gemeentelijke regels en normen.

Aanleiding voor onderzoek

Uit de onderzoeksrapportage ‘Zorgen voor transformatie’ bleek dat er gebrekkig aansluiting was van de gebiedsnetwerken op de toegang tot de zorg. Dit vormde de aanleiding voor het onderzoek naar de toegang tot de voorzieningen in de Wmo.

De Rekenkamercommissie onderzocht hoe de toegangsprocedure van de Wmo is ingericht en hoe deze door de cliënten wordt ervaren. Daarbij ging om de Wmo-voorzieningen woonvoorziening, vervoervoorziening, begeleiding of huishoudelijke voorziening.

De centrale vraag van het onderzoek is:

Hoe is de toegang tot de voorzieningen in de Wmo in de vier gemeenten geregeld, hoe wordt deze toegang door de cliënten ervaren en in hoeverre voldoet de toegang van de Wmo aan de wettelijke en beleidsmatige vereisten en uitgangspunten?

Aanbevelingen

  1. Vereenvoudig (laagdrempelig maken) het doen van een melding en het indienen van een aanvraag van een Wmo-voorziening.
  2. Verbeter de communicatie met de cliënt door kortere en toegankelijk geschreven brieven.
  3. Ontwikkel het integraal werken (multidisciplinair), zodat de brede hulpvraag van cliënten goed in kaart wordt gebracht.
  4. Verbeter en borg de aandacht voor de nazorg; de fase nadat de gemeente heeft besloten dat een cliënt in aanmerking komt voor een voorziening.
  5. Geef meer bekendheid aan de mogelijkheid die cliënten hebben om een beroep te doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner.
  6. Geef cijfermatig inzicht in de doorlooptijden van de gevolgde trajecten; deze vallen binnen de wettelijke termijn.

Praktische aanbevelingen aan de ambtelijke organisatie
De Rekenkamercommissie geeft in de bijlagen bij de bestuurlijke brief in het rapport aanbevelingen voor de ambtelijke organisaties voor alle vier gemeenten en ook per gemeente.

Fout in rapport
Op bladzijde 13 van het rapport staat dat in Voorschoten 74% aangeeft tevreden te zijn met de snelheid waarmee ze geholpen zijn en in Wassenaar 86%.
Dit klopt niet: in Voorschoten is 86% tevreden (op bladzijde 11 staat het wel goed) en in Wassenaar 74%. Op bladzijde 45 staat het juist weergegeven.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg