Onderzoeksresultaten klachtbehandeling aangeboden aan gemeenteraden

In 2023 is deelgenomen aan een landelijk onderzoek naar klachtbehandeling binnen gemeenten, provincies en waterschappen. 

Resultaat 

Het landelijke onderzoek heeft geleid tot een samenvattende rapportage en een factsheet per gemeente. Het landelijke rapport zal op 22 februari 2024 gepubliceerd worden door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). 

Aanpak 

Het landelijk DoeMee-onderzoek was een initiatief van de NVRR in overleg met de Nationale Ombudsman. Met dit onderzoek heeft de NVRR inzichtelijk gemaakt op welke manier klachtbehandeling binnen decentrale overheden is georganiseerd.  

Voor het onderzoek hebben zich in totaal 66 rekenkamers en rekenkamercommissies aangemeld. Omdat het onderzoek wordt uitgevoerd voor een groot aantal gemeenten, levert het ook vergelijkingsinformatie tussen gemeenten op. 

Conclusie 

Uit het onderzoek komt naar voren dat binnen de vier gemeenten in vergelijking met het landelijk beeld goed wordt omgegaan met de behandeling van klachten. 

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg