Klachtbehandeling

In 2023 is deelgenomen aan een landelijk onderzoek naar klachtbehandeling binnen gemeenten, provincies en waterschappen. 

Resultaat 

Het landelijke onderzoek heeft geleid tot een samenvattende rapportage en een factsheet per gemeente. Het landelijke rapport zal op 22 februari 2024 gepubliceerd worden door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamers (NVRR). 

Aanpak 

Het landelijk DoeMee-onderzoek was een initiatief van de NVRR in overleg met de Nationale Ombudsman. Met dit onderzoek heeft de NVRR inzichtelijk gemaakt op welke manier klachtbehandeling binnen decentrale overheden is georganiseerd.  

Voor het onderzoek hebben zich in totaal 66 rekenkamers en rekenkamercommissies aangemeld. Omdat het onderzoek wordt uitgevoerd voor een groot aantal gemeenten, levert het ook vergelijkingsinformatie tussen gemeenten op. 

Aanleiding 

DoeMee-onderzoeken van de NVRR zijn algemene onderzoeken, waarbij de Rekenkamer geen invloed heeft op de vraagstelling. De kosten zijn relatief laag en de inspanningen om mee te doen zijn beperkt. Deze onderzoeken leveren doorgaans een aardig inzicht in de relatieve positie van een gemeente voor een bescheiden prijs. 

De Rekenkamer besloot in juni 2023 mee te doen met dit onderzoek. De reden hiervoor is dat het onderzoeksonderwerp onder het thema ‘functioneren van de lokale democratie’ viel. Dit is één van de vier leidende thema’s uit het Onderzoeksplan 2023-2024 van de Rekenkamer. 

Conclusie 

Uit het onderzoek komt naar voren dat binnen de vier gemeenten in vergelijking met het landelijk beeld goed wordt omgegaan met de behandeling van klachten. De Rekenkamer ziet in het gepresenteerde materiaal geen aanleiding om een nadere toelichting te geven. 

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg