Financiële indicatoren en financiële positie

Zijn de begroting 2019 en jaarrekening 2018 inzichtelijk gemaakt met financiële indicatoren? En hoe is de financiële positie van de gemeenten? Deloitte onderzocht het voor de Rekenkamer.

De resultaten van het onderzoek zijn in oktober 2019 aangeboden aan de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

De bevindingen in een notendop:

 • Iedere gemeente vermeldt de verplichte indicatoren in de begroting van 2019 en de jaarrekening van 2018.
 • Oegstgeest geeft veel duiding aan de financiële indicatoren; Leidschendam-Voorburg weinig duiding.
 • Wassenaar heeft de beste financiële positie; Oegstgeest de minst goede.
 • De financiële posities van Oegstgeest en Voorschoten verbeteren in de komende jaren.

De Rekenkamer adviseert de raadsleden onder meer om een soort ‘dashboard’ van financiële indicatoren op te nemen in begroting en jaarrekening. Voor iedere gemeente is een voorbeeld van zo’n dashboard gemaakt.

In elke aanbiedingsbrief zijn linken opgenomen naar:

 • een voorbeeld-dashboard
 • de achtergrond-informatie van Deloitte
 • de bestuurlijke reactie van het college van B&W
Betreft:
 • Wassenaar
 • Voorschoten
 • Oegstgeest
 • Leidschendam-Voorburg