Onderzoek naar de kaderstellende rol van de raad

Aanleiding onderzoek
In het ‘Onderzoeksplan 2018-2020’ heeft de Rekenkamercommissie aangegeven onderzoeken te gaan uitvoeren op het gebied van de ‘versterking van de rol van de raad’. Doel hiervan is de gemeenteraden te ondersteunen bij het effectiever gebruiken van instrumenten om hun kaderstellende en controlerende rol te vervullen.

Doel onderzoek
Het doel van het onderzoek was vast te stellen hoe vier gemeenteraden gebruikmaken van de mogelijkheden om hun kaderstellende rol in te vullen, welke mogelijkheden nog beter kunnen worden benut en wat daarvoor nodig is. Het onderzoek beoogde tevens de gemeenteraden een instrument aan te reiken waarmee zij zelf periodiek kunnen reflecteren op de wijze waarop zij hun kaderstellende rol invullen.

Vragen bij dit onderzoek
De centrale vragen:

 1. Wat zijn de rol en taakopvatting van de raden als het gaat om de kaderstelling?
 2. Hoe vindt de kaderstelling in de praktijk plaats?
 3. In hoeverre handelen de raden in de praktijk conform hun rol en taakopvatting?
 4. Welke aanbevelingen voor verbetering kunnen worden gedaan?

Onderzoeksresultaten
In juni 2019 zijn de onderzoeksresultaten aangeboden aan de gemeenteraden, in de vorm van een aanbiedingsbrief en een onderzoeksrapportage.

 • Wassenaar: klik hier voor de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad en hier voor de onderzoeksrapportage.
 • Voorschoten: klik hier voor de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad en hier voor de onderzoeksrapportage.
 • Oegstgeest: klik hier voor de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad en hier voor de onderzoeksrapportage.
 • Leidschendam-Voorburg: klik hier voor de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad en hier voor de onderzoeksrapportage.

Klik hier voor het persbericht.

Betreft:
 • Wassenaar
 • Voorschoten
 • Oegstgeest
 • Leidschendam-Voorburg