Wegen na de traverse

De gemeente Voorschoten heeft veel steken laten vallen bij de reconstructie van de verkeerstraverse. De voorbereiding van het project was onzorgvuldig en de sturing en beheersing tijdens de uitvoering waren onvoldoende. Ook is de raad door gebrekkige informatie niet in staat geweest om zijn controlerende taak goed op te pakken. Het rapport is op 25 november 2009 aan de voorzitter van de Raad, de heer J.M. Staatsen, aangeboden. De gemeenteraad heeft in februari 2010 een verbeterplan opgesteld naar aanleiding van het rapport.

Betreft:
  • Voorschoten