Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht

Energiebesparing is wettelijk verplicht voor veel bedrijven en instellingen. Maar deze verplichting wordt niet gehandhaafd in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Dit blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Rekenkamercommissie voor de vier gemeenteraden.

Energiebesparingsplicht
Bedrijven en instellingen met een bepaald jaarlijks energieverbruik behoren alle energiemaatregelen te treffen die rendabel zijn. Dit heet de ‘energiebesparingsplicht‘ en geldt sinds 1993. Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht vallen onder het takenpakket van omgevingsdiensten.

Geen handhaving
Het uitgevoerde toezicht door de omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland is vooral stimulerend van aard. Maar zij handhaven niet bij overtredingen van de energiebesparingsplicht.

Effectief
De Rekenkamercommissie adviseert om de energiebesparingsplicht wèl te handhaven. Want dat is een effectieve methode om het energieverbruik van bedrijven en instellingen te verminderen. Het leidt structureel tot minder CO2-uitstoot en tot kostenbesparing voor de bedrijven en instellingen.

Geen aansturing
De gemeenten sturen de omgevingsdiensten aan. Maar uit het onderzoek blijkt dat zij dit niet actief doen op toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht.

Daarnaast rapporteren omgevingsdiensten nauwelijks aan de gemeenten over de resultaten van controles en overtredingen van de energiebesparingsplicht.

Daarom adviseert de Rekenkamercommissie tevens om prioriteiten voor toezicht en handhaving vast te stellen en betere rapportages te vragen aan de omgevingsdiensten.

Vervolg in gemeenteraden

  • Wassenaar: onderzoeksresultaten gepresenteerd in beeldvormende commissievergadering Fysieke leefomgeving (29 mei 2020, klik hier voor bijdrage op Actueel); alle aanbevelingen overgenomen in raadsvergadering (24 november 2020); klik hier voor raadsbesluit.
  • Voorschoten: onderzoeksresultaten gepresenteerd in beeldvormende commissievergadering Wonen, Ruimte en Groen (20 mei 2020, klik hier voor bijdrage op Actueel); finale advisering over aanbevelingen in gecombineerde commissievergadering (10 februari 2022, klik hier voor bijdrage Actueel); amendement aangenomen als vervanging van raadsbesluit in raadsvergadering (17 februari 2022, klik hier voor bijdrage Actueel); klik hier voor amendement en hier voor getekend raadsbesluit.
  • Oegstgeest: onderzoeksresultaten gepresenteerd in oordeelsvormende commissievergadering Burger en Ruimte (8 oktober 2020, klik hier voor leidraad bij presentatie); alle aanbevelingen overgenomen in raadsvergadering (29 oktober 2020); klik hier voor raadsbesluit.
  • Leidschendam-Voorburg: onderzoeksresultaten besproken in commissievergadering Omgeving (11 november 2020); onderzoeksresultaten niet besproken in commissievergadering Samenleving (7 februari 2022); alle aanbevelingen overgenomen in raadsvergadering (22 februari 2022, klik hier voor bijdrage Actueel); klik hier voor raadsbesluit.
Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg