Gemeenteraad Voorschoten wil overleg met omgevingsdienst over energiebesparingsplicht

De gemeenteraad van Voorschoten vraagt zich af of de energiebesparingsplicht bij bedrijven gehandhaafd kan worden. Daarom wil zij dat het college van B&W hierover in gesprek gaat met de omgevingsdienst West-Holland.

Wettelijk niveau

Het besluit van de gemeenteraad wijkt af van het voorstel van het college van B&W. Die wilde namelijk al extra capaciteit inhuren van de omgevingsdienst West-Holland. Met jaarlijks 210 uur erbij zou ‘het toezicht en de handhaving van de energiebesparingsplicht op het wettelijke niveau’ gebracht worden.

Geen handhaving

Over het onderwerp werd gediscussieerd in de raadsvergadering op 17 februari 2022. Het vloeide voort uit een onderzoek van de Rekenkamer WVOLV uit 2020. Omgevingsdiensten bleken de energiebesparingsplicht – die al sinds 1993 van kracht is – niet te handhaven. Bovendien vroegen de gemeenten er niet naar.

Amendement

Het besluit van de gemeenteraad was gebaseerd op een amendement van vijf politieke partijen. Het amendement riep het college van B&W op om de aanbevelingen van de Rekenkamer ‘als aandachtspunten en prioriteit mee te nemen in de overleggen met de omgevingsdienst West-Holland’.

Meer info

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg