Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg neemt alle aanbevelingen energiebesparingsplicht over

Alle aanbevelingen van de Rekenkamer over toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht zijn overgenomen in Leidschendam-Voorburg. Dit leidt structureel tot lagere energiekosten voor bedrijven en instellingen, en tot minder CO2-uitstoot.

Geen handhaving

Het raadsbesluit vloeit voort uit een onderzoek van de Rekenkamer WVOLV uit 2020. Omgevingsdiensten bleken de energiebesparingsplicht – die al sinds 1993 van kracht is – niet te handhaven. Bovendien vroegen de gemeenten er niet naar.

Aanbevelingen

De Rekenkamer adviseerde in 2020 om:

  1. toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht te intensiveren;
  2. energie(besparing) te betrekken bij risicoanalyses, beleidsuitgangspunten en prioritering van het milieutoezicht; de beleidsuitgangspunten en prioritering vast te stellen in de gemeenteraad;
  3. met de omgevingsdienst kritieke prestatie-indicatoren af te spreken over de resultaten van toezicht; te vragen om tijdige en inzichtelijke rapportages;
  4. toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht op dezelfde wijze uit te voeren als bij andere milieuonderwerpen.

Standpunt college

Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg wilde uitsluitend het tweede deel van aanbeveling 2 overnemen en aanbeveling 3. Dit schreef zij in januari 2022 in een raadsbrief.

De Rekenkamer attendeerde de griffie (= ondersteuner van de gemeenteraad) op het afwijkende standpunt van het college. De griffie heeft vervolgens de gemeenteraad hierover geïnformeerd in een memo.

Hamerstuk

Het raadsbesluit stond op 22 februari 2022 als ‘hamerstuk’ op de agenda van de raadsvergadering. Dat betekent dat er niet over gediscussieerd of gestemd hoefde te worden. Ook in de voorbereidende commissievergadering Samenleving was het een ‘hamerstuk’.

Meer informatie

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg