“Onderzoek energiebesparingsplicht toont veel ‘laaghangend fruit’ voor ondernemers”

“Er is veel ‘laaghangend fruit’ voor ondernemers.” Dat concludeerde raadslid Iwein Borm (VVD) na een onderzoek van de Rekenkamer over de energiebesparingsplicht. De resultaten van dat onderzoek werden onlangs besproken in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving in Wassenaar.

Efficiënt

Saskia Hoogkamer van de Rekenkamer lichtte het onderzoek toe. Zij gebruikte daarbij een afbeelding die de kosten en baten toonde van verschillende energiemaatregelen. Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht scoort daarin het beste: het heeft een positief saldo van circa €89 per vermeden ton CO2.

Niet gehandhaafd

Het onderzoek bracht in mei aan het licht dat de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen niet gehandhaafd wordt. Handhaving is een taak van de omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland.

 

Klik hier voor alle informatie over het onderzoek (rapport, aanbiedingsbrief, persbericht, enz.).

Klik hier voor de leidraad van de presentatie door Saskia Hoogkamer.

Klik hier voor de video van de bespreking tijdens de raadscommissievergadering (29 juni 2020), tussen 22:53 uur en 48:42 uur.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg