College van B&W Voorschoten wil betere naleving van energiebesparingsplicht

Het college van B&W van Voorschoten wil dat bedrijven beter worden gecontroleerd op naleving van de energiebesparingsplicht. Dit leidt tot kostenbesparing voor de bedrijven en minder CO2-uitstoot.


Aanbevelingen
Het college van B&W onderschrijft hiermee aanbevelingen van de Rekenkamercommissie WVOLV. Die deed in 2020 onderzoek naar het toezicht en de handhaving van de energiebesparingsplicht.

Rendabel
De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen met een bepaald energieverbruik om alle energiemaatregelen te treffen die rendabel zijn. Toezicht en handhaving ervan vallen onder het takenpakket van de omgevingsdiensten.

Geen handhaving
Maar het onderzoek van de Rekenkamercommissie bracht aan het licht dat de omgevingsdiensten de energiebesparingsplicht – die al sinds 1993 van kracht is – niet handhaafden. Bovendien vroegen de gemeenten er niet naar.

Extra capaciteit
Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad van Voorschoten voor om jaarlijks 210 uur extra capaciteit in te huren bij de omgevingsdienst West-Holland. Die gaat ervan uit dat bij 65 bedrijven in Voorschoten de energiebesparingsplicht van toepassing is. En dat hiervan slechts 10 tot 20% aan de verplichting voldoet.

Raadscommissie
Het voorstel van het college van B&W wordt op 10 februari 2022 besproken in de raadscommissie in Voorschoten.

Meer info:

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg