‘Gemeente Voorschoten is financieel gezond’

Gemeente Voorschoten is financieel gezond. Dat concludeert Deloitte op basis van onderzoek in opdracht van de Rekenkamer WVOLV. Zij presenteerde eind augustus haar onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad van Voorschoten.

Weinig schuld

De gemeente heeft weinig schuld. Deze verminderde in de afgelopen jaren, maar zal in 2022 weer toenemen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen (reserves) is relatief groot en is in de afgelopen jaren toegenomen.

Lokale woonlasten

De lokale heffingen voor de burgers en bedrijven (zoals Onroerendzaakbelasting, riool- en afvalstoffenheffing) zijn in Voorschoten relatief hoog.

Zowel de WOZ-waarde van panden, het tarief voor Onroerendzaakbelasting, als de tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing zijn hoger dan het landelijk gemiddelde.

Bewust bezig

Deloitte complimenteerde de gemeente: “U kiest als gemeenteraad heel bewust hoe u met schulden om wilt gaan. Daar heeft u ook recentelijk kaders voor opgesteld.”

Geld over

In de afgelopen jaren bleef bij de jaarrekening ten opzichte van de begroting telkens geld over. Deloitte vermoedt dat dit komt door extra geld van de rijksoverheid, of vertraging in de uitvoering van werkzaamheden. Maar het zou ook het gevolg kunnen zijn van planningsoptimisme en van voorzichtig begroten.

Het valt te overwegen om verwachte meevallers op te nemen in tussenrapportages en begrotingswijzigingen.

Herhaald onderzoek

Deloitte heeft in 2019 een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd in de vier gemeenten. Daarin werd de financiële positie van de gemeenten in kaart gebracht en vergeleken met andere Nederlandse gemeenten.

Workshops

Ook in 2019 werd het onderzoek gecombineerd met workshops. Deze leidden toen en nu tot lovende reacties bij de raads- en burgercommissieleden.

De workshop in Voorschoten was online en vond plaats op 31 augustus 2022. Er waren 11 raadsleden bij aanwezig.

 Meer info:

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg