Gemeenteraad Wassenaar neemt alle aanbevelingen informatiebeveiliging over

Alle aanbevelingen van de Rekenkamer over informatiebeveiliging zijn overgenomen in Wassenaar. Dat gebeurde op 21 september 2021 tijdens de raadsvergadering.

Waardevol

Het college van B&W van Wassenaar had in maart 2021 een positieve reactie gegeven op de onderzoeksresultaten. Zij vond de aanbevelingen ‘waardevol’ en wilde deze grotendeels overnemen. Veel aanbevelingen zouden al in uitvoering zijn.

Risicoanalyse

De aanbeveling voor een jaarlijkse risicoanalyse werd door het college afgewezen. Want een tweejaarlijkse risicoanalyse zou ‘voldoende zicht op eventuele risico’s’ geven. Maar de raadscommissie Bestuur & Middelen sprak er op 7 september 2021 over en besloot anders.

Hamerstuk

Tijdens de raadsvergadering is het raadsbesluit als hamerstuk aangenomen.

Meer info

  • Klik hier voor het aangenomen raadsbesluit.
  • Klik hier voor persbericht over de onderzoeksresultaten.
  • Klik hier voor de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden.
Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg