Onderwijshuisvesting op orde, maar financiële risico’s voor toekomst

De onderwijshuisvesting in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg is nu op orde. Maar de schoolgebouwen moeten in de toekomst aanzienlijk verbeterd worden. En daarbij houden de gemeenten onvoldoende rekening met stijgende bouwkosten.

Onderzoek

Dit blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in de periode april tot en met september 2021. Er zijn financiële risico’s voor de toekomst. Want de gemeenten anticiperen onvoldoende op stijgende bouwkosten.

Risico’s

Bovendien houden Wassenaar en Voorschoten vooraf geen rekening met aanvullende kosten, zoals voor tijdelijke huisvesting en voor verhuizing. En in Voorschoten wordt ervan uitgegaan dat prefab bouwen 50% minder kost.

Deze uitgangspunten leiden tot aanzienlijke financiële risico’s.

Advies

De Rekenkamercommissie adviseert onder meer om:

  • in begrotingen rekening te houden met stijgende bouwkosten;
  • het inzicht te vergroten in de energielabels en het binnenklimaat van schoolgebouwen.

Voor Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest zijn specifieke aanbevelingen in het advies opgenomen. Het advies is op 15 november 2021 aangeboden aan de gemeenteraden.

Meer info:

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg