Start van onderzoek naar informatievoorziening over jeugdzorg

Hoe zijn de gemeenteraden geïnformeerd over jeugdzorg door hun colleges van B&W? Dat laat de Rekenkamer WVOLV onderzoeken. De resultaten worden begin 2021 verwacht.

Problematiek

Sinds 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een flink aantal van hen heeft sindsdien veel meer uitgegeven aan jeugdzorg dan dat zij ontving voor uitvoering van deze taak.

Deze problematiek speelt ook in onze regio. Bovendien zeggen veel raadsleden onvoldoende grip te hebben op de jeugdzorg.

Gezamenlijk rekenkameronderzoek

Daarom is op initiatief van de Rekenkamer WVOLV in 2019 een vooronderzoek uitgevoerd naar jeugdzorg. De resultaten van dit vooronderzoek waren aanleiding voor een een gezamenlijk rekenkameronderzoek in de regio Haaglanden (H10).

Informatievoorziening

Voor de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg maakt het onderzoek naar de informatievoorziening deel uit van dit gezamenlijke rekenkameronderzoek.

Voor de niet-H10-gemeente Oegstgeest is het een afzonderlijk onderzoek.

Doel

Het onderzoek naar de informatievoorziening wordt uitgevoerd door ZorgfocuZ en moet inzicht geven in:

  • de informatievoorziening van de colleges van B&W aan de gemeenteraden over jeugdzorg in 2014 tot en met 2019;
  • de standpunten en besluiten van de gemeenteraden naar aanleiding van de informatievoorziening;
  • de effecten van deze standpunten en besluiten.

Zo mogelijk leidt het onderzoek tot aanbevelingen.

Aanbiedingsbrief

Klik hier voor de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg