College van B&W Oegstgeest neemt alle aanbevelingen onderwijshuisvesting over

Gemeente Oegstgeest vraagt voortaan een second opinion over de begrote bouwkosten van schoolgebouwen. Dit gebeurt zodra het Integraal Huisvestingsplan voor de schoolgebouwen geactualiseerd wordt.

Aanbeveling

Het college van B&W van Oegstgeest schrijft dit in een raadsmededeling aan de gemeenteraad. Zij reageert daarmee op een aanbeveling van de Rekenkamer WVOLV. Die waarschuwde in november 2021 dat de gemeente onvoldoende rekening houdt met stijgende bouwkosten.

Inzicht

De Rekenkamer deed nog vier andere aanbevelingen aan de gemeenteraad. Onder meer om het inzicht te vergroten in de energielabels en in het binnenklimaat van de schoolgebouwen. Ook die aanbevelingen zijn overgenomen door het college van B&W.

Vervolg

Op dinsdag 22 februari 2022 worden de resultaten van het onderzoek van de Rekenkamer toegelicht en besproken in de raadscommissie Regiozaken. De nieuwe gemeenteraad zal er een definitief besluit over nemen.

Meer info:

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg