Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg neemt alle aanbevelingen informatiebeveiliging over

Alle aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over informatiebeveiliging zijn overgenomen in Leidschendam-Voorburg. Dat gebeurde op 11 mei 2021 tijdens de raadsvergadering.

Positieve reactie

Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg had in maart 2021 een positieve reactie gegeven op de onderzoeksresultaten:

“Wat betreft informatiebeveiliging kan het college zich vinden in de constateringen en aanbevelingen in het rapport en hetgeen u hierover meldt in de brief aan de gemeenteraad.”

Technische onvolkomenheden

En over de geconstateerde technische onvolkomenheden schreef het college:

“Deze onvolkomenheden waren reeds bekend bij LV; oplossingen zijn reeds opgenomen in de informatiebeveiligingsarchitectuur en –roadmap. Deze zijn ook gedeeld met het onderzoeksbureau. Hiervoor is inmiddels budget vrijgemaakt en de projecten zijn opgestart. Deze projecten zullen in 2021 en 2022 worden uitgevoerd.”

Ter kennisgeving

In de raadsvergadering van 11 mei 2021 zijn de onderzoeksresultaten niet besproken, maar ter kennisgeving aangenomen door de gemeenteraad.

Meer info

  • Klik hier voor persbericht over de onderzoeksresultaten.
  • Klik hier voor de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden.
Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg