Gemeenteraad Oegstgeest neemt alle aanbevelingen informatiebeveiliging over

Alle aanbevelingen van de Rekenkamer over informatiebeveiliging zijn overgenomen in Oegstgeest. Dat gebeurde op 28 oktober 2021 tijdens de raadsvergadering.

Positieve reactie

Het college van B&W van Oegstgeest had in maart 2021 een positieve reactie gegeven op de onderzoeksresultaten. Zij bedankte de Rekenkamer voor het onderzoek en stelde dat de gemeente al aan veel aanbevelingen voldeed.

Technische tekortkomingen

De geconstateerde technische tekortkomingen waren volgens het college ‘ernstig, maar hadden geen impact op de dienstverlening van de gemeente’; de tekortkomingen zijn opgelost.

Het college zei te streven naar ‘meer onderlinge kennisuitwisseling’.

Hamerstuk

Tijdens de raadsvergadering is het raadsvoorstel als hamerstuk aangenomen.

Meer info

  • Klik hier voor het aangenomen raadsvoorstel.
  • Klik hier voor persbericht over de onderzoeksresultaten.
  • Klik hier voor de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden.
Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg