Toelichting op onderzoeksresultaten informatiebeveiliging in Voorschoten

Op donderdag 30 september geeft de Rekenkamer in Voorschoten een toelichting op de onderzoeksresultaten over informatiebeveiliging.

Dat gebeurt in de raadscommissie Burger & Bestuur, vanaf circa 22:15 uur. Eén van de onderzoekers is aanwezig om vragen te beantwoorden van de raadscommissieleden.

De vergadering kan digitaal gevolgd worden via deze hyperlink.

De Rekenkamer publiceerde in april 2021 de resultaten van een onderzoek naar informatiebeveiliging. Het ging daarbij om de informatiebeveiliging bij gemeenten en verbonden partijen.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeenten op orde is, maar dat de gemeentelijke IT-netwerken kwetsbaar zijn. En dat de gemeenten nauwelijks sturing geven aan het informatiebeveiligingsbeleid van organisaties waarin zij zeggenschap hebben.

Meer info:

  • Klik hier voor het persbericht over de onderzoeksresultaten.
  • Klik hier voor de leidraad bij de presentatie.
Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg