‘Gemeente Oegstgeest is financieel gezond’

Gemeente Oegstgeest is financieel gezond. Dat concludeert Deloitte op basis van onderzoek in opdracht van de Rekenkamer WVOLV. Zij presenteerde vorige week haar onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad van Oegstgeest.

Sterk verbeterd

De financiële positie van de gemeente is sinds 2014 sterk verbeterd. Dit gebeurde met name in de periode van 2015 tot 2017. Er is veel schuld afgelost en het eigen vermogen (de reserves) is fors aangevuld.

De omvang van de schuld en het eigen vermogen is inmiddels vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van gemeenten.

Lokale heffingen

De lokale heffingen voor de burgers en bedrijven (zoals Onroerendzaakbelasting, riool- en afvalstoffenheffing) zijn ten opzichte van andere gemeenten relatief hoog; deze waren in 2022 de op vijf na hoogste van het land.

Zowel de WOZ-waarde van panden, het tarief voor Onroerendzaakbelasting, als de tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing zijn hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit hangt samen met het feit dat gemeente Oegstgeest een relatief lagere Algemene uitkering ontvangt van de rijksoverheid.

Geld over

In de afgelopen jaren bleek het voor gemeente Oegstgeest bij de begroting lastig om geen financieel tekort te hebben. Maar na afloop van het begrotingsjaar bleef er telkens geld over.

Deloitte vermoedt dat dit komt door extra geld van de rijksoverheid, of vertraging in de uitvoering van werkzaamheden. Maar het zou ook het gevolg kunnen zijn van planningsoptimisme en van voorzichtig begroten.

Onzekerheid vanaf 2026

Afgelopen jaren en komende jaren is er voldoende incidenteel geld, maar heeft de gemeente Oegstgeest het moeilijker om structurele lasten op te vangen. Hierbij komt de onzekerheid vanaf 2026 in verband met de mogelijk lagere financiële bijdrage van de rijksoverheid.

Herhaald onderzoek

Deloitte heeft in 2019 een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd in de vier gemeenten. Daarin werd de financiële positie van de gemeenten in kaart gebracht en vergeleken met andere Nederlandse gemeenten.

Workshops

Ook in 2019 werd het onderzoek gecombineerd met workshops. Deze leidden toen en nu tot lovende reacties bij de raads- en burgercommissieleden.

Tijdens de workshop op 23 mei 2022 in Oegstgeest waren circa twintig raads- en burgercommissieleden aanwezig.

Meer info:

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg