‘Gemeente Oegstgeest heeft meeste aanbevelingen opgevolgd’

Wat heeft gemeente Oegstgeest gedaan met de aanbevelingen van de Rekenkamer? Dat bracht de gemeente in kaart met een zogenaamd ‘opvolgingsonderzoek’.

In het opvolgingsonderzoek is gekeken naar de aanbevelingen uit acht onderzoeken in de raadsperiode 2018-2022.

Conclusie

Uit hoofdstuk Conclusie:

“De hoofdconclusie van dit onderzoek is dat de meeste aanbevelingen zijn opgevolgd, behalve het jaarlijks rapporteren. Deze stelling is gebaseerd op de volgende (deel)conclusies.

  1. Op één onderzoek na heeft de Rekenkamer concrete aanbevelingen gedaan aan de gemeente Oegstgeest.
  2. Op twee onderzoeken na zijn de aanbevelingen overgenomen door de raad.
  3. Over het algemeen zijn overgenomen aanbevelingen uitgevoerd en/of in uitvoering.”

(…)

“Uit het onderzoek is ook gebleken dat de organisatie de aanbevelingen van de Rekenkamer niet als vrijblijvend ziet en in verreweg de meeste gevallen ook gebruik maakt van de leerpunten om als organisatie te verbeteren.”

(…)

“Als organisatie vinden wij het opvolgen van de aanbevelingen belangrijk. Daarom willen wij op basis van deze eigen onderzoeksrapportage één eigen aanbeveling doen: het introduceren van een structurele vorm van monitoring van de doorwerking van de aanbevelingen van een onderzoek.”

Raadscommissie

De resultaten van het opvolgingsonderzoek worden op 12 april besproken door de raadscommissie in Oegstgeest.

Meer info

  • Klik hier voor de rapportage van het opvolgingsonderzoek
  • Klik hier voor de begeleidende brief van het college van B&W van Oegstgeest
Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg