Voortgangsbericht over gezamenlijk rekenkameronderzoek naar jeugdzorg

De raadsleden en commissieleden in de regio Den Haag zijn vorige week geïnformeerd over de voortgang van het gezamenlijke rekenkameronderzoek naar jeugdzorg. Het onderzoek brengt de uitgaven voor jeugdzorg in beeld en de informatievoorziening hierover aan de gemeenteraden.

Tien gemeenteraden

De rekenkamer(commissie)s van de gemeenteraden in de regio Den Haag zijn in januari 2020 gestart met het gezamenlijke onderzoek. Naar verwachting worden de resultaten ervan begin 2021 gepresenteerd. De raadsleden en commissieleden uit de tien gemeenteraden ontvangen regelmatig een voortgangsbericht; het eerste ontvingen zij in maart 2020.

Oegstgeest

Gemeente Oegstgeest koopt haar jeugdzorg in bij de Leidse regio, maar wordt wel betrokken in een deelonderzoek.

 

Klik hier voor het laatste voortgangsbericht (15 juli 2020).

Klik hier voor eerste voortgangsbericht (17 maart 2020).

Klik hier voor de aankondigingsbrief aan de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg.

Klik hier voor de onderzoeksopzet van het gezamenlijke onderzoek jeugdzorg H10.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg