Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg volgt aanbevelingen op over kaderstellende rol

Hoe bepalen de gemeenteraadsleden en burgercommissieleden de hoofdlijnen van het beleid? En hoe zou dat beter kunnen? Daar deed de Rekenkamercommissie in 2019 onderzoek naar.

Overstelpt

Conclusie van het onderzoek was dat de politici overstelpt worden met informatie. En dat het daardoor voor hen lastig is goede keuzes te maken. Zij zouden baat hebben bij meer duidelijkheid.

De onderzoeksresultaten waren voor Leidschendam-Voorburg aanleiding om twee werksessies te organiseren voor de politici. En hen te enquêteren over de kwaliteit van de raadsstukken.

Opbrengst

De opbrengst van de werksessies en enquête:

  • in iBabs (het vergaderstukken-systeem van de gemeenteraad) is de zoekfunctie verbeterd en worden regionale bijeenkomsten opgenomen;
  • er is meer overleg tussen commissiegriffiers en beleidsmedewerkers voor realistischere planningen;
  • er zijn suggesties om de kwaliteit van raadsstukken te verbeteren.

Op 7 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie voor kennisgeving aangenomen.

Meer info

  • Klik hier voor de aanbiedingsbrief met onderzoeksresultaten voor Leidschendam-Voorburg (2019).
  • Klik hier voor het verslag van de werksessies (2020) en de enquête (2021) in Leidschendam-Voorburg.
  • Klik hier voor het raadsvoorstel in Leidschendam-Voorburg (2021).
Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg