Nieuwe secretaris voor Rekenkamercommissie gezocht

De huidige secretaris van de Rekenkamercommissie WVOLV neemt eind 2023 afscheid. Daarom is de Rekenkamercommissie op zoek naar een nieuwe secretaris (ZZP) voor 20 uur per week. Reageren kan tot 11 oktober 2023, 9:00 uur.

Taken van de secretaris

  • Ondersteunen van de leden van de Rekenkamercommissie in hun werkzaamheden: contacten onderhouden (met leden, onderzoeksbureaus, griffies en ambtelijke organisaties), vergaderingen en andere overleggen voorbereiden en notuleren, en jaarverslagen, begrotingen enzovoorts opstellen.
  • Bijdragen aan het onderzoek dat de Rekenkamercommissie laat uitvoeren: offerteverzoeken opstellen, aanwezig zijn bij de selectie, overleggen met de onderzoekers, verzorgen van ambtelijk en bestuurlijk wederhoor, en schrijven van aanbiedingsbrieven, persberichten, enzovoorts.
  • Bewaken van de voortgang van de activiteiten die door en namens de Rekenkamercommissie worden uitgevoerd, zoals de onderzoeken.
  • Verzorgen van de administratieve ondersteuning, o.a. het (laten) verrichten van betalingen en archivering.
  • Verzorgen van bijdragen op de website en LinkedInpagina.

Meer weten? Zie deze pagina.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg