Onderzoeksplan 2023-2024 aangeboden

De Rekenkamer heeft haar Onderzoeksplan 2023-2024 aangeboden aan de gemeenteraden.

Vier thema’s

In het onderzoeksplan ligt de focus op vier thema’s:

 • functioneren van de lokale democratie;
 • sociaal domein: beleid en uitvoering in jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie, enzovoorts;
 • kapitaalgoederen: investeringen, beheer en onderhoud van onderwijsgebouwen, wegen, bruggen, enzovoorts;
 • klimaatverandering: beleid en uitvoering om klimaatverandering en de impact ervan te beperken.

Werkwijze

Het onderzoeksplan beschrijft onder meer de werkwijze bij onderzoeken, namelijk:

 1. de subcommissie (bestaande uit twee leden van de Rekenkamer en de secretaris) vraagt offerte aan drie bureaus. Hierin staan onder andere de onderzoeksvraag, eventuele deelvragen en het budget;
 2. tijdens een collectief vragenuurtje kunnen de bureaus toelichting krijgen op het offerteverzoek;
 3. op basis van de offertes en de presentatie ervan door de bureaus, kiest de subcommissie één van de bureaus om het onderzoek te doen;
 4. de subcommissie begeleidt het onderzoek.

Klik hier voor het Onderzoeksplan 2022-2023.

 

Betreft:
 • Wassenaar
 • Voorschoten
 • Oegstgeest
 • Leidschendam-Voorburg