Gemeenteraad Voorschoten wil reservefonds voor schoolgebouwen

De gemeenteraad van Voorschoten wil een reservefonds voor de nieuwbouw van schoolgebouwen. Op die manier zou de gemeente beter aan de zorgplicht voor schoolgebouwen kunnen voldoen.

Onderzoeksresultaten

De gemeenteraad besloot op 17 februari 2022 een dergelijk reservefonds in te stellen. Dit gebeurde tijdens de bespreking van de onderzoeksresultaten van de Rekenkamer WVOLV naar onderwijsvesting.

Stijgende bouwkosten

De Rekenkamer concludeerde in november 2021 onder meer dat de gemeenten te weinig anticiperen op stijgende bouwkosten.

In Voorschoten werd bovendien geen rekening gehouden met aanvullende kosten, zoals verhuiskosten. Ook verwachtte die gemeente dat prefab bouwen de bouwkosten zou halveren.

Aanbevelingen

De Rekenkamer adviseerde daarom aan de gemeenteraad van Voorschoten om bij nieuwbouw van schoolgebouwen rekening te houden met:

  • stijgende bouwkosten;
  • aanvullende kosten;
  • het VNG-normbedrag.

Het college van B&W en de gemeenteraad van Voorschoten hebben alle aanbevelingen overgenomen.

Amendement

Het CDA stelde het reservefonds voor en deed dat in de vorm van een amendement. Dit werd gesteund door 16 van de 21 raadsleden.

Meer info

  • Klik hier voor het aangenomen amendement.
Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg