Toelichting op onderzoeksresultaten onderwijshuisvesting in Wassenaar

De Rekenkamer geeft in Wassenaar een toelichting op de resultaten van haar onderzoek naar onderwijshuisvesting. Deze is te volgen via een livestream.

De toelichting in Wassenaar is op woensdag 19 januari tijdens de raadscommissie Sociaal Domein, vanaf circa 21:15 uur. Zie deze hyperlink voor de agenda en deze hyperlink voor de livestream.

Financiële risico’s

Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat de onderwijshuisvesting in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg op orde is. Maar er liggen financiële risico’s op de loer.

Want:

  • de gemeenten anticiperen onvoldoende op de stijgende bouwkosten;
  • in Wassenaar en Voorschoten wordt vooraf geen rekening gehouden met aanvullende kosten (zoals voor tijdelijke huisvesting en voor verhuizing);
  • in Voorschoten wordt ervan uitgegaan dat prefab bouwen 50% goedkoper is.

Advies

Daarom adviseert de Rekenkamer onder meer om:

  • in begrotingen rekening te houden met stijgende bouwkosten;
  • het inzicht te vergroten in de energielabels en het binnenklimaat van schoolgebouwen.

Meer info:

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg