College van B&W in Wassenaar neemt aanbevelingen over van Rekenkamercommissie

Het college van burgemeester en wethouders in Wassenaar wil meer aandacht voor de energiebesparingsplicht bij bedrijven en instellingen. Energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, moeten gehandhaafd worden door de Omgevingsdienst Haaglanden.

Met dit voorstel volgt het college de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Die deed onderzoek naar toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht bij bedrijven.

Niet gehandhaafd
Uit het onderzoek bleek dat de energiebesparingsplicht in de gemeente Wassenaar niet gehandhaafd wordt door de Omgevingsdienst Haaglanden. Hiermee wordt een belangrijke kans gemist voor minder CO2-uitstoot en tot kostenbesparing voor bedrijven en instellingen.

Op dinsdag 6 oktober 2020 praat de raadscommissie Fysieke Leefomgeving over het voorstel. Het definitieve besluit wordt genomen in de raadsvergadering op 13 oktober 2020.

Klik hier voor het persbericht van 4 mei 2020.

Klik hier voor het voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad.

Klik hier voor een LinkedIn-bijdrage over de behandeling van het onderwerp in de raadscommissie in juni 2020.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg