Start van onderzoek naar onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen

Hoe is het gemeentelijk onderhoud georganiseerd aan wegen, bruggen en onderdoorgangen? Welke kosten zijn ermee gemoeid? En in hoeverre wordt geprobeerd om de overlast van het onderhoud te minimaliseren?

Dat zijn enkele vragen van een nieuw onderzoek van de Rekenkamer. De resultaten ervan worden in het najaar gepubliceerd.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voert het onderzoek uit. Het moet inzicht geven in de besluitvorming, financiering en monitoring van het onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen.

De onderzoekers praten met gemeenteambtenaren, wethouders en marktpartijen. Ook worden de overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht van het onderhoudsbeleid van de vier gemeenten.

De gemeenteraden zijn op 5 juli 2022 met een brief geïnformeerd over de start van het onderzoek.

Meer info:

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg