Bart Simon is nieuwe secretaris van Rekenkamer WVOLV

Bart Simon is sinds 1 december 2023 de nieuwe secretaris van de Rekenkamer. Daarmee volgt hij Gerard Lappee op, die sinds maart 2019 deze functie bekleedde.
 
Bart heeft een civieltechnische achtergrond, werkte bij een ingenieursbureau, de belastingdienst, en is sinds 2015 algemeen bestuurslid bij het Hoogheemraadschap van Delfland.
 
Hij vindt het belangrijk dat de rekenkamer via onderzoek de positie en het functioneren van de gemeenteraad versterkt. Hierdoor is de raad in staat om zijn kaderstellende en controlerende taak optimaal uit te voeren en daarmee het vertrouwen van de burger in de gemeentelijke politiek versterkt.
 
Van 2015 tot 2023 was Bart actief binnen een interne rekenkamer bij het waterschap en heeft de oprichting van de onafhankelijke rekenkamer hier ook begeleid. Bart is maatschappelijk betrokken als bestuurder bij een tweetal stichtingen en woont in Delft.
Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg