Nieuwe naam: Rekenkamer WVOLV

Met de invoering van de wet versterking decentrale rekenkamers zijn rekenkamercommissies opgehouden te bestaan. Voor de Rekenkamercommissie WVOLV is dit met het vaststellen van de Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg in de laatste gemeente definitief een feit. Deze regeling geeft vorm aan de samenwerking tussen de vier gemeenten en de rekenkamer. De rekenkamer heeft tot doel bij te dragen aan het verbeteren van het lokaal bestuur en de publieke verantwoording daarover te versterken.

De leden van de rekenkamer zijn na het vaststellen van de Gemeenschappelijke regeling in de vier gemeenten unaniem herbenoemd voor zes jaar. Met een bos bloemen zijn de leden tijdens de raadsvergadering in Oegstgeest in het zonnetje gezet.

Klik hier voor de Gemeenschappelijke regeling.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg