Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg neemt meeste aanbevelingen onderwijshuisvesting over

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft de meeste aanbevelingen van de Rekenkamer WVOLV overgenomen over onderwijshuisvesting.

Gemeente Leidschendam-Voorburg gaat omtrent schoolgebouwen:

  • de energielabels en het binnenklimaat in kaart brengen;
  • de lange termijn-opgave (2030-2050) voor duurzaamheid verkennen;
  • de kennisdeling tussen schoolbesturen ondersteunen op het gebied van wet- en regelgeving.

Stijgende bouwkosten

De Rekenkamer WVOLV publiceerde in november 2021 haar onderzoeksresultaten over onderwijshuisvesting. Voornaamste conclusie was dat de vier gemeenten onvoldoende rekening houden met stijgende bouwkosten.

Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg is het echter oneens met deze conclusie. Zij wordt daarin gesteund door de gemeenteraad. 

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg nam het besluit in de raadsvergadering op 25 januari 2022.

Meer info:

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg