Beknopt jaarverslag 2019

Welke wensen heeft u voor het jaarverslag 2019? Die vraag stelde de Rekenkamercommissie aan raadsleden uit de klankbordgroep.

Beknopt

“Een goed jaarverslag is een beknopt jaarverslag”, kwam terug als reactie. Ook bleek er behoefte aan duiding. Wat ging goed? Wat kon beter? En wat neemt de Rekenkamercommissie mee voor volgende jaren?

Informatieve illustratie

De reactie uit de klankbordgroep is verwerkt in het jaarverslag 2019. Deze bevat voor het eerst een informatieve illustratie. Daarin zijn alle relevante gebeurtenissen uit afgelopen jaar overzichtelijk in beeld gebracht.

Klankbordgroep

In 2019 is een klankbordgroep gevormd met raadsleden uit de vier gemeenteraden. Zij geven de Rekenkamercommissie gevraagd en ongevraagd advies. Dat doen zij op persoonlijke titel. De klankbordgroep komt twee keer per jaar bijeen.

 

Klik hier voor het beknopte jaarverslag 2019. Het is op 7 april 2020 naar de gemeenteraden gestuurd.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg