Start van onderzoek naar woonbeleid

Hoe zorgen de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg ervoor dat nieuwe woningen betaalbaar zijn? Welke afspraken zijn er met woningcorporaties? En benutten de gemeenten alle mogelijkheden om de realisatie van woningen te versnellen?

Dit zijn enkele vragen van een nieuw onderzoek van de Rekenkamercommissie. De resultaten ervan worden in het voorjaar van 2024 verwacht.

I&O Research

Het onderzoeksbureau I&O Research voert het onderzoek uit. De onderzoekers praten met gemeenteambtenaren, wethouders, woningcorporaties en ontwikkelaars. Daarbij worden de overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht van het woonbeleid en de uitvoering ervan in de vier gemeenten.

Gemeentelijke rol

Gemeenten hebben een rol in het woonbeleid. Zij moeten beschikken over woonbeleid en zijn verantwoordelijk voor de realisatie van voldoende woningen binnen de gemeentegrenzen. Ook dienen gemeenten te voldoen aan wensen en eisen wat betreft de huisvesting van doelgroepen.

Klankbordgroep

Het onderzoeksonderwerp wonen is geopperd tijdens overleggen van de Rekenkamercommissie met de klankbordgroep van raadsleden. Het valt onder het thema ‘sociaal domein’; één van de vier leidende thema’s uit het Onderzoeksplan 2023-2024 van de Rekenkamercommissie.

De gemeenteraden zijn op 10 november 2023 met een brief geïnformeerd over de start van het onderzoek.

Meer info:

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg