Onderzoeksresultaten van ondersteuning van de gemeenteraad aangeboden aan griffiers

In 2022 is deelgenomen aan een landelijk onderzoek naar ondersteuning van volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen. 

 Resultaat

Het landelijke onderzoek heeft geleid tot een samenvattende rapportage en een factsheet per gemeenteraad. Met de griffiers van de Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg is in maart 2023 afgesproken dat zij de factsheet over hun gemeenteraad met de gemeenteraad zouden bespreken.

Aanpak

Het landelijke onderzoek bracht de ondersteuning van de gemeenteraad in beeld van:

  • de griffie;
  • de fracties;
  • de Rekenkamer;
  • de ambtenaren.
Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg