Ondersteuning van de gemeenteraad

In 2022 is deelgenomen aan een landelijk onderzoek naar ondersteuning van volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen. 

Resultaat

Het landelijke onderzoek heeft geleid tot een samenvattende rapportage en een factsheet per gemeenteraad. Met de griffiers van de Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg is in maart 2023 afgesproken dat zij de factsheet over hun gemeenteraad met de gemeenteraad zouden bespreken.

Aanpak

Het landelijke onderzoek was een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) en werd uitgevoerd door bureau PBLQ. Er deden 60 rekenkamers en rekenkamercommissies mee. Deze representeren 82 gemeenten, provincies en waterschappen. De Rekenkamercommissie had geen invloed op de vraagstelling van het onderzoek.

Via een digitale vragenlijst zijn de begrote en werkelijke kosten in kaart gebracht van de ondersteuning van de volksvertegenwoordigers in de periode van 2018 tot en met 2022.

Het betreft de ondersteuning:
• door de griffie;
• van de fracties;
• door de Rekenkamercommissie;
• door de ambtenaren.

Aanleiding

Een belangrijke aanleiding voor het onderzoek was het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur uit 2020 over het belang van een gedegen ondersteuning van volksvertegenwoordigingen.

De Rekenkamercommissie besloot in juli 2022 mee te doen met het onderzoek. De reden hiervoor is dat het onderzoeksonderwerp onder het thema viel van ‘functioneren van de lokale democratie’; één van de vier leidende thema’s uit het Onderzoeksplan 2021-2022 van de Rekenkamercommissie.

Vervolg in gemeenteraden

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg