Start van onderzoek naar onderwijshuisvesting

Gemeenten zijn vastgoed-eigenaar van schoolgebouwen. Die vormen 25% tot 40% van de waarde van het gemeentelijk vastgoed. Maar hoe bepalen de gemeenten het beleid rondom schoolgebouwen? En welke kosten zijn ermee gemoeid?

Dat zijn de belangrijkste vragen van een nieuw onderzoek van de Rekenkamer. De resultaten ervan worden in oktober 2021 gepubliceerd.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voert het onderzoek uit. Daarin draait het om het beleid en de uitgaven voor nieuwbouw, vervanging, beheer en onderhoud van schoolgebouwen.

De onderzoekers praten met gemeenteambtenaren, wethouders onderwijs en schoolbesturen. Ook worden de overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht van het beleid van de vier gemeenten en de schoolbesturen.

De gemeenteraden zijn met een brief geïnformeerd over de start van het onderzoek.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg