Gemeenten missen belangrijke kans op meer energiebesparing

Energiebesparing is wettelijk verplicht voor veel bedrijven en instellingen. Maar deze verplichting wordt niet gehandhaafd in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Dit blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Rekenkamer voor de vier gemeenteraden.

Energiebesparingsplicht

Bedrijven en instellingen met een bepaald jaarlijks energieverbruik behoren alle energiemaatregelen te treffen die rendabel zijn. Dit heet de ‘energiebesparingsplicht‘ en geldt sinds 1993. Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht vallen onder het takenpakket van omgevingsdiensten.

Geen handhaving

Het uitgevoerde toezicht door de omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland is vooral stimulerend van aard. Maar zij handhaven niet bij overtredingen van de energiebesparingsplicht.

In een reactie stelt het college van Leidschendam-Voorburg dat “handhaving van de energiebesparingsplicht pas aan de orde is als er sprake is van pure onwil.”

Effectief

De Rekenkamer adviseert om de energiebesparingsplicht wèl te handhaven. Want dat is een effectieve methode om het energieverbruik van bedrijven en instellingen te verminderen. Het leidt structureel tot minder CO2-uitstoot  en tot kostenbesparing voor de bedrijven en instellingen.

Geen aansturing

De gemeenten sturen de omgevingsdiensten aan. Maar uit het onderzoek blijkt dat zij dit niet actief doen op toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht.

Daarnaast rapporteren omgevingsdiensten nauwelijks aan de gemeenten over de resultaten van controles en overtredingen van de energiebesparingsplicht.

Daarom adviseert de Rekenkamer om prioriteiten voor toezicht en handhaving vast te stellen en betere rapportages te vragen aan de omgevingsdiensten.

Meer info

Klik hier voor de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden.

Klik hier voor de onderzoeksrapportage van Adromi.

Klik hier voor het persbericht.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg