‘Gemeente Voorschoten heeft overgenomen aanbevelingen uitgevoerd’

Wat is in Voorschoten gebeurd met de overgenomen aanbevelingen van de Rekenkamer? Volgens het college van B&W van Voorschoten zijn die allemaal uitgevoerd sinds september 2021. Dat schrijft zij in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg spraken in 2019 af dat zij twee keer per jaar zouden rapporteren over de uitvoering van de overgenomen aanbevelingen. Tot nog toe was dit uitsluitend door gemeente Oegstgeest gedaan.

Gemeente Voorschoten heeft de uitvoering van de overgenomen aanbevelingen in beeld gebracht vanaf september 2021; het moment dat de gemeente weer beschikte over een eigen ambtelijke organisatie. Het college van B&W schrijft: “Samenvattend kan worden gesteld dat het college de raadsbesluiten op alle vijf de behandelde onderwerpen heeft uitgevoerd.”

Het gaat om de aanbevelingen die voortkwamen uit de rekenkameronderzoeken naar:

 • toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht (2020)
 • informatiebeveiliging (2021)
 • jeugdzorg (2021)
 • onderwijshuisvesting (2021)
 • participatie in regionale energiestrategieën (2022)

Meer info

 • Klik hier voor de informatiebrief (2023)
 • Klik hier voor informatie over de uitvoering van overgenomen aanbevelingen in gemeente  Oegstgeest
Betreft:
 • Wassenaar
 • Voorschoten
 • Oegstgeest
 • Leidschendam-Voorburg