‘Wees zorgvuldiger met participatie rondom regionale energiestrategieën’

Inwoners uit Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg oordelen
kritisch over het participatietraject rondom de regionale energiestrategieën. Zo weten zij
niet wat er met hun inbreng is gedaan en hebben zij het eindresultaat nooit ontvangen. Dit
blijkt uit onderzoek in opdracht van de Rekenkamer voor de vier
gemeenteraden.

Twee regionale energiestrategieën
Een regionale energiestrategie beschrijft o.a. de mogelijke locaties voor windmolens en
zonnepanelen in een bepaalde regio.

Inwoners uit Wassenaar en Leidschendam-Voorburg participeerden in 2020 en 2021 bij de
totstandkoming van de regionale energiestrategie voor de regio Rotterdam Den Haag;
inwoners uit Voorschoten en Oegstgeest deden dat voor de regio Holland Rijnland.

Twijfel over invloed participatie
Tijdens het onderzoek van de Rekenkamer zijn die inwoners bevraagd. Zij waren
kritisch over het uitgevoerde participatietraject en betwijfelen of het van invloed is geweest op het eindresultaat.

Aanbevelingen
De Rekenkamer adviseert de vier gemeenteraden om participatietrajecten van
toekomstige regionale energiestrategieën zorgvuldiger uit te voeren en te evalueren. Het is
met name van belang om deelnemende inwoners beter te informeren over wat er met hun
inbreng is gedaan.

Positief ontvangen
De colleges van B&W van de vier gemeenten hebben positief gereageerd op de
aanbevelingen van de Rekenkamer.

Gezamenlijk rekenkameronderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Rekenkamer WVOLV en de
Rekenkamer Zoetermeer.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg