‘Maak minimaregelingen bekender’

Veel minima in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zijn niet op de hoogte van gemeentelijke regelingen die hen ondersteuning kunnen bieden. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Rekenkamer voor de vier gemeenteraden.  

Gebruikers blij

De mensen die gebruikmaken van de minimaregelingen zijn er blij mee. Wél hebben zij moeite met het aanvragen van die ondersteuning. Want hiervoor moeten de gebruikers veel informatie aanleveren.

Onduidelijke doelen

In de vier gemeenten zijn de doelen van het minimabeleid onvoldoende specifiek, meetbaar en realistisch. Daardoor is het voor de ambtenaren, colleges van B&W en gemeenteraden moeilijk te sturen op de realisatie van de gestelde doelen. Ook worden de ervaringen van gebruikers van de minimaregelingen slechts incidenteel onderzocht.

Niet klantgericht

De gebruikers van de minimaregelingen in Oegstgeest zijn tevreden over hun consulenten.

Maar de gebruikers in Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg vinden dat hun consulenten niet klantgericht zijn en weinig maatwerk bieden. Ook zouden zij vaak onbereikbaar zijn voor gebruikers en hulpverleners.

Advies

De Rekenkamer adviseert onder meer de minimaregelingen beter bekend te maken en het aanvragen ervan te vereenvoudigen.

Ook zou regelmatig onderzoek gedaan moeten worden naar de bekendheid en doeltreffendheid van de minimaregelingen en naar de ervaringen van de gebruikers ervan.

Bestuurlijke reacties

De colleges van B&W van de vier gemeenten kunnen zich in grote lijnen vinden in de onderzoeksresultaten. De onderzoeksresultaten zijn op 1 september 2023 aangeboden aan de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg