Gemeenteraad Oegstgeest bespreekt Werkplan 2022 van omgevingsdienst

De gemeenteraad van Oegstgeest bespreekt binnenkort het Werkplan 2022 van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Dat is uniek: het gebeurt in geen enkele andere gemeente waarvoor de ODWH werkt.

Milieutoezicht

De bespreking van het Werkplan 2022 vloeit voort uit aanbevelingen van de Rekenkamer WVOLV. Die adviseerde in 2020 om de hoofdlijnen van het milieutoezicht vast te stellen in de gemeenteraad.

Geen handhaving

Aanleiding hiervoor was een onderzoek van de Rekenkamer naar toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht. Uit dit onderzoek bleek dat de omgevingsdiensten niet handhaafden bij overtredingen van de energiebesparingsplicht.

Effectief

De Rekenkamer adviseerde om de energiebesparingsplicht wèl te handhaven. Want het is een effectieve en lucratieve methode om het energieverbruik van bedrijven en instellingen te verminderen.

De gemeenteraad van Oegstgeest nam in oktober 2020 de aanbevelingen over van de Rekenkamer. Vervolgens heeft het college van B&W van Oegstgeest opdracht gegeven aan de ODWH om de energiebesparingsplicht te handhaven.

Raadsmededeling

Het college van B&W schrijft in maart 2022 in een raadsmededeling:

“Door het werkplan aan u door te zenden, geven we tevens (gedeeltelijk) uitvoering aan uw opdracht zoals vastgesteld in het initiatiefvoorstel van 29 oktober 2020, waarin de aanbevelingen van de Rekenkamer door u zijn over genomen.”

(…)

“Het Werkplan 2022 wijkt met circa € 23.000,00 af van de begroting 2022 van de ODWH. Deze afwijking zit in de extra uren voor de inzet voor het duurzaamheidsfonds en de toezicht en handhaving informatie- en energiebesparingsplicht die reeds in 2021 waren opgenomen in het werkplan 2021 maar nog niet budgettair zijn doorgevoerd.”

Meer info

  • Klik hier voor de raadsmededeling van het college van B&W over het Werkplan 2022
  • Klik hier voor het Werkplan 2022 van de Omgevingsdienst West-Holland
Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg