Alle gemeenteraden nemen aanbevelingen participatie in RES over

Alle aanbevelingen van de Rekenkamer over participatie in de regionale energiestrategieën (RES) zijn overgenomen in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

Zorgvuldiger

Wees zorgvuldiger bij de participatie rondom regionale energiestrategieën, betrek zo nodig bewoners uit buurgemeenten erbij, en evalueer.

Deze aanbevelingen deed de Rekenkamer in 2022 na onderzoek onder inwoners die in 2020 en 2021 betrokken waren geweest bij de totstandkoming van de regionale energiestrategieën.

Kritisch

Inwoners uit Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg oordeelden kritisch over het participatietraject rondom de regionale energiestrategieën. Zo wisten zij niet wat er met hun inbreng was gedaan en hadden zij het eindresultaat nooit ontvangen.

Ook betwijfelden de inwoners of participatie bijdraagt aan meer invloed op de besluitvorming. En of daardoor een grotere betrokkenheid ontstaat en belangen zorgvuldiger worden afgewogen.

Raadsbehandeling Oegstgeest

De gemeenteraad van Oegstgeest discussieerde als laatste over de resultaten van het rekenkameronderzoek. Leden ervan waren eveneens kritisch op de handelswijze van de gemeente.

Zo noemde Sven Spaargaren (fractie Spaargaren) het oordeel van de Rekenkamer ‘vernietigend’. “Inwoners voelen zich nauwelijks betrokken. Sterker nog: het draagvlak is juist achteruit gegaan.”

Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest) zei te hopen dat het college van B&W voortaan zorgt voor terugkoppeling naar inwoners: “Het is een belangrijk element van participatie; dat mensen ook weten wat er met hun inbreng is gebeurd.”

“De gemeente experimenteert met participatie. Dat gaat niet altijd goed en daarvan moeten we leren,” zei René Sepers (Progressief Oegstgeest). Hij vond dat altijd kritisch bekeken moet worden of een participatietraject wèl of niét nodig is. “Het moet iets bijdragen aan de uiteindelijke besluitvorming en niet als een ‘moetje’ gedaan worden.”

Verantwoordelijk wethouder Tim van Tongeren (PvdA) trok vervolgens het boetekleed aan: “Mensen hebben recht om te weten wat er met hun inbreng is gedaan. Dat is in de periode waar het onderzoek zich op richt, niet duidelijk genoeg en scherp genoeg gerealiseerd. En dat betreur ik en dat betreurt het college heel duidelijk.”

Verder betreurde de wethouder dat destijds gekozen is voor een participatieaanpak in regio-verband. “Dat was niet de meest gelukkige keuze. In de toekomst kiezen we liever voor een lokale insteek.”

Als laatste erkende de wethouder dat het participatietraject een sterk ‘top-down’-karakter had. Hierdoor was draagvlak ondergeschikt aan de ambities. “We gaan nu meer ‘bottom-up’ te werk. En benaderen de ambities veel meer vanuit de lokale situatie en bevolking”, aldus Van Tongeren.

Raadsbehandeling andere gemeenten

De gemeenteraden van Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten waren al eerder akkoord gegaan met de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat gebeurde in respectievelijk december 2022, februari 2023 en maart 2023.

Meer informatie

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg