‘Gemeente Leidschendam-Voorburg is financieel erg gezond’

Gemeente Leidschendam-Voorburg is financieel erg gezond. Dat concludeert Deloitte op basis van onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie WVOLV. Zij presenteerde deze week haar onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg.

Eigen vermogen

De gemeente heeft een hoog eigen vermogen (reserves) en weinig schuld. Dit is mede het gevolg van de verkoop van de aandelen van Eneco in 2020.

Lokale woonlasten

De lokale woonlasten in Leidschendam-Voorburg waren jarenlang vergelijkbaar met andere gemeenten. Maar in 2022 zijn deze duidelijk lager dan het landelijk gemiddelde; dit geldt vooral voor het OZB-tarief en de rioolheffing.

Toename schulden

Hoewel Leidschendam-Voorburg weinig schuld heeft, neemt de schuld in 2021 en in de begroting 2022-2025 wel behoorlijk toe. Dit was ook al het geval vóór 2020, het jaar waarin de aandelen van Eneco verkocht werden.

Reserves worden dus al een langere periode ingezet. Maar dat kan niet oneindig. Daarom is een visie op de inzet en ontwikkeling van reserves belangrijk.

De gemeente investeert en sluit hiervoor leningen af. De oplopende rente is dan ook een aandachtspunt.

Geld over

In de afgelopen jaren bleek voor gemeente Leidschendam-Voorburg bij de begroting de inzet van reserves (= het interen op reserves) hoger dan uiteindelijk de daadwerkelijke inzet van reserves bij de jaarrekening. Ook de begrote toename van de schuld bleek bij de jaarrekening afgelopen jaren lager.

Kortom: bij de jaarrekening bleef er ten opzichte van de begroting telkens geld over.

Mogelijke verklaringen

Deloitte vermoedt dat dit komt door extra geld van de rijksoverheid, of vertraging in de uitvoering van werkzaamheden. Maar het zou ook het gevolg kunnen zijn van planningsoptimisme en van voorzichtig begroten.

Het valt te overwegen om verwachte meevallers op te nemen in tussenrapportages en begrotingswijzigingen.

Herhaald onderzoek

Deloitte heeft in 2019 een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd in de vier gemeenten. Daarin werd de financiële positie van de gemeenten in kaart gebracht en vergeleken met andere Nederlandse gemeenten.

Workshops

Ook in 2019 werd het onderzoek gecombineerd met workshops. Deze leidden toen en nu tot lovende reacties bij de raads- en burgercommissieleden.

Tijdens de workshop op 31 mei 2022 in Leidschendam-Voorburg waren circa 25 raads- en burgercommissieleden aanwezig.

Meer info:

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg