Rekenkamercommissie zoekt nieuw lid

Bent u betrokken bij uw gemeente en wilt u een bijdrage leveren aan het gemeentelijke beleid? Dan is de Rekenkamercommissie misschien iets voor u.

De Rekenkamercommissie zoekt een nieuw lid, afkomstig uit Voorschoten of omgeving.

Wat zijn de werkzaamheden?

U neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van de Rekenkamercommissie en bepaalt mede de onderwerpen, de onderzoeksopzet en de te selecteren onderzoeksbureaus. Daarnaast begeleidt u onderzoek, beoordeelt u concept-rapportages,stelt u adviezen op en presenteert u (tussen)resultaten aan de gemeenteraden. De werkzaamheden vergen gemiddeld 15 tot 20 uur werk per maand.

Uw profiel

U bent:

  • maatschappelijk betrokken;
  • geïnteresseerd in effectiviteit en efficiency van het gemeentelijke bestuur;
  • niet werkzaam in opdracht van het gemeentebestuur in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, of Leidschendam-Voorburg;
  • in deze gemeenten in de huidige raadsperiode en afgelopen raadsperiode niet actief geweest als burgercommissielid, raadslid, wethouder of burgemeester;
  • bij voorkeur woonachtig in Voorschoten;
  • bij voorkeur niet elders lid van een gemeentelijke rekenkamer(commissie).

Klik hier voor de complete vacaturetekst.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg