Start van onderzoek naar klachtbehandeling

Hoe ziet de klachtbehandeling eruit van de gemeente en van onder andere de GGD? Tot welke resultaten heeft dit geleid? En hoe wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd?

Deze vragen komen aan bod in een landelijk onderzoek waaraan de Rekenkamer WVOLV deelneemt. De resultaten ervan worden in december 2023 verwacht.

Algemene wet bestuursrecht

Het onderzoek richt zich op klachtbehandeling zoals in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald: het recht van eenieder om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde gelegenheid jegens haar/hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen.

Verbonden partijen

Tijdens het onderzoek wordt ook in kaart gebracht hoe de klachtbehandeling eruit ziet bij verbonden partijen. Denk aan de GGD en de Omgevingsdienst.

NVRR

Het landelijk onderzoek is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamers (NVRR) en wordt uitgevoerd door bureau TwynstraGudde.

Meer info:

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg