Anita de Jong nieuw lid van Rekenkamercommissie

Op 5 juli 2022 is Anita de Jong door de gemeenteraad van Wassenaar benoemd als lid van de Rekenkamercommissie WVOLV. Eerder waren de gemeenteraden van Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg reeds akkoord gegaan met haar benoeming. 

Controlerende taak

Anita de Jong: “Met mijn werk voor de Rekenkamercommissie WVOLV hoop ik de gemeenteraden van onze gemeenten – en in het bijzonder die van Wassenaar – te kunnen ondersteunen bij hun belangrijke controlerende taak.”

“Ik zet mij graag in voor de lokale democratie en hoop de komende jaren mee te werken aan onderzoeken waar de gemeenteraad en uiteindelijk de inwoners van Wassenaar hun voordeel mee zullen kunnen doen.”

ProDemos

Anita de Jong (40 jaar, woonachtig in Leiden) werkt als hoofd Marketing & Communicatie bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat in Den Haag. ProDemos is een stichting met als doel om mensen te informeren over en te betrekken bij de democratie en de rechtsstaat.

Aandachtsgemeente

De Rekenkamercommissie onderzoekt het gemeentelijke beleid en ondersteunt daarmee de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

De leden van de Rekenkamercommissie hebben elk een aandachtsgemeente en zijn voor die gemeente contactpersoon. Voor Anita de Jong is dat de gemeente Wassenaar.

Meer info:

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg